EkoForest

Uzzināt meža īpašuma pārdošanas cenu

Pakalpojumi

Konsultācijas par mežu

Prakse rāda, ka ļoti bieži sastopamies ar situācijām, kad meža
īpašniekam ir nepieciešams novērtējums esošajam meža zemju
stāvoklim, kā arī rekomendācijas par labāko apsaimniekošanas
veidu. Uzņēmums piedāvā konsultācijas par Jūsu meža īpašumu
sākot no novērtējuma dabā un konsultācijām par labāko
apsaimniekošanas veidu, beidzot ar palīdzību meža fonda uzlabošanā
un palīdzību birokrātisko grūtību pārvarēšanā.

Konsultācijas par mežu

Prakse rāda, ka ļoti bieži sastopamies ar situācijām, kad meža
īpašniekam ir nepieciešams novērtējums esošajam meža zemju
stāvoklim, kā arī rekomendācijas par labāko apsaimniekošanas
veidu. Uzņēmums piedāvā konsultācijas par Jūsu meža īpašumu
sākot no novērtējuma dabā un konsultācijām par labāko
apsaimniekošanas veidu, beidzot ar palīdzību meža fonda uzlabošanā
un palīdzību birokrātisko grūtību pārvarēšanā.

Meža novērtēšana

Ja, vēlaties savu īpašumu pārdot vai izstrādāt par iespējami
augstāko cenu vai precīzi uzzināt tā faktisko stāvokli dabā, lai
visefektīvāk to apsaimniekotu, ir jāveic meža inventarizācija.
Piedāvājam veikt meža inventarizāciju pēc dastošanas metodes, ar
kuru mēs nosakām un saskaitām katru meža koku, tā sugu un vecumu.

Meža izstrāde

Veicot mežizstrādi ir jāpievērš liela nozīme darbu kvalitātei,
tāpēc mēs rūpējamies, lai cirsmas tiktu izstrādātas atbilstoši
izsniegtajam ciršanas apliecinājumam un ievērojot saudzīgas
izstrādes pamatprincipus nodrošinām, lai mežs iespējami ātrāk
varētu atjaunoties un nodrošināt nākamo kokmateriālu paaudzi ar
augstvērtīgu koksni.

Meža izstrāde

Veicot mežizstrādi ir jāpievērš liela nozīme darbu kvalitātei,
tāpēc mēs rūpējamies, lai cirsmas tiktu izstrādātas atbilstoši
izsniegtajam ciršanas apliecinājumam un ievērojot saudzīgas
izstrādes pamatprincipus nodrošinām, lai mežs iespējami ātrāk
varētu atjaunoties un nodrošināt nākamo kokmateriālu paaudzi ar
augstvērtīgu koksni.

Meža atjaunošana

Likumdošana paredz, ka mežs ir jāatjauno piecu gadu laikā, vadoties
no tā un pārliecības, ka lielākoties tieši dabiski atjaunojies
mežs būs vispiemērotākais un no-turīgākais konkrētajā vietā,
mēs mežam ļaujam pašam atjaunoties, rūpīgi sekojot šim procesam.
Nepieciešamības gadījumā veicam arī mākslīgo atjaunošanu,
izvēloties augstas klases stād materiālus.

Finansējuma piesaiste

Šobrīd pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstam ir
iespējams veikt mežu kvalitātes uzlabošanu, kas ļauj sagatavot
kvalitatīvu mežu nākotnei, tādēļ uzņēmums piedāvā
nepieciešamo palīdzību struktūrfondu apgūšanai.

Finansējuma piesaiste

Šobrīd pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstam ir
iespējams veikt mežu kvalitātes uzlabošanu, kas ļauj sagatavot
kvalitatīvu mežu nākotnei, tādēļ uzņēmums piedāvā
nepieciešamo palīdzību struktūrfondu apgūšanai.

Uzzināt sava īpašuma pārdošanas cenu

Mēs

Uzņēmuma kolektīvs pulcē cilvēkus, kurus vieno mīlestība pret dabu, mežu un savu darbu. Mēs mežu uztveram ne tikai kā ekonomisko vērtību, bet arī kā emocionālo vērtību, tādējādi savā darba praksē mēs cenšamies sabalansēt šīs divas vērtības nodrošinot maksimāli efektīvu mežu apsaimniekošanu.

Ar savu darbu un zināšanām gribam veicināt un nodrošināt Latvijas mežu fonda saglabāšanu un uzlabošanu. Ticam, ka zaļa un sakopta Latvija ir nepieciešama ne tikai šodienai, bet arī kā mantojums nākamajām paaudzēm.

Uzņēmums ikdienas darbā izmanto maksimāli ekoloģiskus risinājumus tādējādi ar savu darbu un piemēru veicinot atbildīgu izturēšanos pret vidi un sabiedrību.

Esam sadarbības partneris, kurš vienmēr pilda savas saistības. Mums ir svarīga citu labklājība un drošība, un mēs rūpējamies, lai mūsu darbībai būtu pēc iespējas mazāka negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem. Mēs esam apņēmušies uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Uzzināt sava īpašuma pārdošanas cenu

Kontakti

SIA ”EkoForest”

Telefona numurs: +371 26334383,+371 20130696

E-pasts: info@ekoforest.lv

Juridiskā adrese: Gulbenes nov., Tirzas pag., "Dreiņi", LV-4424

Reģistrācijas numurs: 40103260118