Kā sevi pasargāt pārdodot mežu

Kā sevi pasargāt pārdodot mežu Lai arī meža nozare ir pašattīrijusies un arvien retāk ir dzirdami skaļi gadījumi par negodprātīgu rīcību joprojām darījumos ar mežu ir jāuzmanās no negodprātīgiem sadarbības partneriem, jeb sauksim viņus par ”darboņiem”. Lai arī nav iespējams aprakstīt ideālo formulu kā sevi…

Pērk mežu

Nonākot pie izvēles pārdot meža īpašumu var apjukt piedāvājumu dažādībā. Šeit esam apkopjuši tikai dažus no tipiskākajiem: Latvijas uzņēmums pērk meža īpašumus, apmaksa darījuma dienā; Vietējā firma uzpērk mežus. Gulbene, Alūksne, Balvi un Cēsis; Zviedru pensiju fondi investē meža īpašumos Latvijā; Augstākā cena tirgū par mežu…

Kad ir izdevīgi zāģēt mežu

Mežs ir vērtība, kas materiālus augļus ienes salīdzinoši reti, tādēļ tuvojoties brīdim, kad mežs sasniedz noteiktu vecumu, īpašnieki sāk meklēt izdevīgāko brīdi, kad un kā mežu pārdot. No izplatītākajiem variantiem ir jāmin divi, pārdot meža īpašumu vai cirsmu, jeb koku uz celma. Lai arī kokmateriāliem…

Ko darīt ar mežu?

Bieži pie mums vēršās cilvēki, kuriem īpašumā ir mežs, taču nav skaidrības, kā ar to rīkoties. Lielākoties mežs ir mantots no iepriekšējām paaudzēm un par to ikdienā neviens nerūpējas. Pirmais, ko mēs iesakam ir veikt mežam neatkarīgu vērtēšanu. Pēc vērtējuma sagatavošanas īpašniekam kļūs skaidra faktiskā…

Latvijas mežu raksturojums 2. daļa

Mežu klasifikācija Dažādi meži savā starpā atšķiras. Šīs atšķirības nosaka gan dažādi mitrums apstākļi, gan augsnes auglīgums, gan cilvēka ietekme un meža vecums. Atkarībā no klimata un augtenes īpatnībām izveidojas meži, kas ir ļoti atšķirīgi pēc izskata, struktūras un bioloģisko procesu rakstura. Mežsaimnieki mežus iedala…

LAD atbalsta pasākumi

Lauku atbalsta dienests publicējis operatīvo informāciju par #ELFLA #LAP pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 3.kārtā iesniegto projektu skaitu un summām http://ej.uz/pa93

Latvijas mežu raksturojums 1. daļa

Kas ir mežs? Mežs ir ekosistēma, kurā galvenais organiskās masas ražotājs ir koki. Mežs ir sarežģīta sistēma – tajā ietilpst gan dažāda vecuma koki, gan pameža un zemsegas augi un meža dzīvnieki, gan augsne ar tās bagātīgo faunu, baktērijām, aļģēm, un citām sīkbūtnēm. Starp visiem…

Biotopu kartēšana

  Kas ir biotops? Par biotopu sauc samērā viendabīgu platību, kas piemērota kādu konkrētu augu, dzīvnieku vai sēņu sugu pastāvēšanai. Piemēram, pļava, purvs, grava ir biotopi. Biotopi ir ļoti dažādi, tādēļ tos iedala lielākās un mazākās vienībās. Piemēram, mežus iedala sausieņu, slapjaiņu un purvaiņu mežos,…